MB-78 EI

large_533

MB - 78 EI se používá k provádění vnitřních nebo vnějších protipožárních stěn s dveřmi jednokřídlovými a dvoukřídlovými mající třídu požární odolnosti EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 a EI 90 , v souladu s PN - EN 13501-2:2010.

MB - 78 EI se používá k provádění vnitřních nebo vnějších protipožárních stěn s dveřmi jednokřídlovými a dvoukřídlovými mající třídu požární odolnosti EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 a EI 90 , v souladu s PN - EN 13501-2:2010 . Konstrukce MB - 78EI je založena na tepelně izolovaných hliníkových profilech o hloubce 78 mm. Ty se vyznačují nízkým součinitelem prostupu tepla mající ve své budově speciální profilované tepelné ohnivzdorné můstky o šířce 34 mm. Odolnost konstrukce proti vysoké teplotě poskytuje izolační prvky protipožárně odolné GKF nebo CI umístěné ve vnitřních komorách profilů a izolačních mezer. Tloušťka výplně v MB - 78EI je 8- 49 mm. Výplně mohou poskytnout všechny typické protipožární skla a vrstvené prvky z neprůhledné fólie a příslušných panelů poskytnout požadovanou požární ochrany. Rozsah přijatelné rozměry konstrukce jsou přepážky pevné až do výšky 4 metrů a Swing dveře o rozměrech křídla 1,4 x 2,5 m.

Specifikace

PARAMETRY A VÝHODY

  • dveře 1- nebo 2-křídlové s výškou do 2,5 m
  • vitríny s dveřmi výšky až 4 m
  • dvoubarevné konstrukce
  • možnost použití šikmých příček nebo ohýbaných profilů
  • velký výběr příslušenství
  • čisté, ostré hrany extrudovaných hliníkových rámů
  • velký počet finálních verzí

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Hloubka rámu / sloupů 78
Hloubka křídla / příček 78
Tloušťka zasklení 6 -49 mm
   
Min. viditelná šířka profilů
Rám dveří / sloup 51 (72)
Křídlo dveří / příčka 72 (51)
   
 Max rozměry a hmotnosti konstrukcí 
 Max rozměry křídla dveří / pole fasády

v 2500 mm
š 1400 mm

 Max hmotnost křídla dveří / pole fasády 250 kg